Zahtevi za izmenu Zakona

Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) traže izmenu Zakona o visokom obrazovanju ili donošenje novog zakona, jer, kako se navodi, “smanjuje dostignute standarde autonomije”.

“To je posebno vidljivo u kontekstu formiranja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i drugih regulatornih tela sa izraženo pojačanim prisustvom predstavnika delegiranih od strane struktura izvršne vlasti i smanjenjem predstavnika iz redova poslenika univerziteta”, navedeno je u saopštenju upućenom Ministarstvu prosvete i predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić.

Kako se dodaje, time se relativizira i izvorna uloga ovih institucija i same potrebe njihovog postojanja.

“U nacionalnom savetu učešće predstavnika univerziteta smanjeno sa 57 odsto na 35 odsto, a u Upravnom odboru Nacionalnog akreditacionog tela od sedmoro članova samo je jedan koga predlažu univerziteti”, navedeno je u pismu.

Ocenjeno je da će se izglasana rešenja negativno odraziti i na ocenu ostvarenosti nivoa autonomije i akademskih sloboda koju će Evropska asocijacija univerziteta u narednom izveštaju dati univerzitetima u Srbiji.

“Suočeni sa stanjem koje uznemirava akademsku zajednicu, spremni smo da Vam ponudimo partnerstvo u prevazilaženju ove situacije. To bi podrazumevalo u razumnom roku početak zajedničkog rada na rešenjima, bilo kroz amandmanske intervencije kao privremeno rešenje, bilo kroz artikulisanje jednog novog i modernijeg zakona”, navedeno je u pismu.

Pismo su potpisali predsednik NSVO Dejan Popović, predsednik KONUS-a Vladimir Bumbaširević i predsednik SANU Vladimir Kostić.

Zakon o visokom obrazovanju usvojen je u Skupštini Srbije 27. septembra.

BETA