Poziv za dostavljanje radova

Sledeći broj štampanog izdanja Humanistike izlazi u septembru. Redakcija poziva sve zainteresovane istraživače i akademske radnike da dostave svoje radove za objavljivanje. Uslovi i uputstva za dostavljanje radova, kao i postupak recenziranja radova mogu se naći na ovoj stranici.

Takođe pozivamo i zainteresovane kandidate za recenzente Humanistike da se prijave sledeći uputstva sa sajta i priložene forme.