Najveće otvorene arhive

Centralni katalog digitalnih izvora na Internetu dostupan je na adresi http://www.oaister.org/ i sadrži linkove do preko 30 miliona radova.

Katalog repozitorijuma otvorenog pristupa ROAR (Registry of Open Access Repositories) gde je obuhvaćene arhive otvorenog pristupa moguće pretraživati po geografskoj regiji ili tipu sadržaja (teze, časopisi, baze podataka).

OpenDOAR je direktorijum koji okuplja preko 2900 akademskih repozitorijuma u “Open access” režimu, iz celog sveta. Osim liste repozitorijuma, ovaj portal omogućava i pretraživanje njihovih sadržaja, kao i pretragu samih repozitorijuma po raznim kriterijumima (po državama, disciplini, po tipu dokumenata koje referišu). Na stranici “Statistical charts” postavljeni su statistički podaci o repozitorijumima, na osnovu velikog broja kriterijuma (po naučnim oblastima, tipu, jeziku, kontinentima). U ovom direktorijumu postoji link do repozitorijuma doiSebia (okuplja 66 naslova domaćih naučnih časopisa), koji održava Centar za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) je inicijativa koja razvija i primenjuje model Otvorenog pristupa publikacijama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. OAPEN Biblioteka ima za cilj da poboljša vidljivost i upotrebljivost visoko kvalitetnih akademskih istraživanja prikupljajući recenzirane publikacije iz Evrope, publikovane u režimu Otvorenog pristupa. Okuplja preko 2000 naslova knjiga koje se mogu u celosti preuzeti. Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, oblasti, naslovu knjige ili standardnim kriterijumima pretrage (pretraga po imenu autora, reči iz teksta knjige i sl.).

Katalog časopisa u režimu otvorenog pristupa DOAJ (Directory of Open Access Journals) koji obuhvata preko 10.000 časopisa. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti, naslovu ili standardnim kriterijumima pretrage pojedinačnih članaka (pretraga po naslovu, ključnim rečima, imenu autora i sl.). U ovoj bazi dostupno je preko 90 časopisa iz Srbije.

OAPEN – Open Access Publishing in European Networks je pokrenuo servis DOAB (Directory of Open Access Books). Na njemu su dostupni linkovi ka punim tekstovima za preko 3000 knjiga iz svih oblasti nauke. Pretraživanje je omogućeno po svim informacijama o tim publikacijama.

Open J-Gate je portal koji okuplja 6575 naučnih časopisa u otvorenom režimu. Od ukupnog broja, 3796 naslova čine recenzirani časopisi. Obuhvaćene su sve naučne discipline. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti, naslovu časopisa ili standardnim kriterijumima pretrage pojedinačnih članaka (pretraga po naslovu, imenu autora, afilijaciji, kjučnim rečima i sl.). Baza se svakodnevno ažurira novim člancima, a njihov broj trenutno premašuje cifru od 300.000, sa linkovima ka punom tekstu na sajtu izdavača.

Medscape je deo WebMD Health Professional mreže koji omogućava integrisano (ili pojedinačno) pretraživanje više različitih portala (u Open Access režimu) iz oblasti medicine: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs i Medline. Omogućen je pristup različitim sadržajima: originalnim stručnim tekstovima, uključujući pregledne članke, časopise, stručne kolumne, preglede knjiga i dr.; Konferencijama; selektiranim dnevnim vestima iz medicinske profesije; besplatnu pretplatu na Medscape`s MedPulse: e-mail nedeljnik koji ističe šta se novo pojavilo u Medscape-u iz Vaše specijalnosti; preko 125 medicinskih časopisa i udžbenika i dr. Nakon jednokratne, besplatne registracije, Medscape from WebMD automatski pruža personalizovan i specijalizovan sajt koji najviše odgovara registracionom profilu.

The European Library (TEL) obezbeđuje direktan pristup do oko 200 miliona proverenih izvora iz 48 evropskih nacionalnih biblioteka. U okviru portala mogu se pronaći ne samo tekstualni već i veliki broj multimedionalnih sadržaja. TEL obezbeđuje i izvanredne alatke za pretraživanje i pronalaženje izvora i istraživačima nudi opciju da pronađenu građu lako i brzo podele sa svojim kolegama. Registrovanim korisnicima omogućeno je preuzimanje setova podataka koji se mogu koristiti u razne svrhe.

DART Europe je digitalni repozitorijum disertarcija odbranjenih na preko 500 univerziteta iz 28 zemalja Evrope. Okuplja preko 590 000 disertacija u otvorenom pristupu koje su pretražive po različitim kriterijumima.

Novi trend u obrazovanju jesu besplatni on-line kursevi, koji teže što većem broju istovremenih slušaoca (desetine hiljada). Korisnicima su, u otvorenom pristupu dostupni audio-video zapisi već održanih kurseva (OCW-Open Course Ware), ili je dat raspored nastupajućih, sa utvrđenim terminima održavanja predavanja, rasporedom, gotovim materijalima koji prate tok nastave, i koji na kraju, polaznicima obezbeđuju sertifikat o položenom kursu (MOOC-Massive Open Online Courses).

Izvor i više o ovoj temi na linku: KoBSON