Prva THE rang lista 2019.

Times Higher Education objavio je prvu rang-listu u 2019. godini pod nazivom „Emerging Economies University Rankings 2019“, kojom su obuhvaćena sveučilišta iz zemalja tzv. „rastućih ekonomija“. Na rang-listi su se našla i dva hrvatska sveučilišta – Sveučilište u Splitu, koje je zauzelo 124. mjesto, te Sveučilište u Zagrebu koje se našlo na zbirnoj poziciji od 251. do 300. mjesta. Hrvatska su sveučilišta ove godine slabije pozicionirana, budući da je prošle godine Sveučilište u Splitu zauzelo 107. mjesto, dok se Sveučilište u Zagrebu našlo na zbirnoj poziciji od 201. do 250. mjesta. Na samom vrhu našla su se četiri kineska sveučilišta – Tsinghua University, na prvom mjestu, Peking University na drugom, Zhejiang University na trećem i University of Science and Technology China na četvrtom mjestu. Peto je mjesto zauzeo Lomonosov Moscow State University. Inače, Kina je zemlja sa najviše zastupljenih sveučilišta na ovoj rang-listi, a riječ je o čak 72 institucije (academlink.com/vesti/objavio-prvu-rang-listu-u-2019-godini-sveuciliste-u-splitu-na-124-mjestu-sveuciliste-u-zagrebu-na-zbirnoj-poziciji-251-300).

Izvor: AcademLink