CEU promo sesije

Kako se rok za prijave na Centralno-evropski univerzitet približava, BOŠ tim je organizovao tri lokalne prezentacije za studente i učenike srednjih škola u Beogradu, Kraguejvcu i Novom Pazaru o dostupnim programima i stipendijama. Centralno-evropski univerzitet (CEU) priprema niz novina za narednu akademsku godinu. Svi programi će od septembra 2020. godine biti realizovani u novom kampusu u Beču, a za srednjoškolce koji žele da steknu međunarodno iskustvo pripremljena su dva multidisciplinarna programa po prvi put – Kultura, politika i društvo, i Filozofija, politika i ekonomija. Ovi programi su osmišljeni na način da ponude odgovore na neke od najvećih izazova XXI veka. Još jedna od novina se odnosi i na akreditaciju rada CEU-a u Austriji. 

CEU godišnje upiše oko 1.400 studenata od kojih najveći postotak dolazi iz Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Turske, Rumunije, Indije, Nemačke, Hrvatske, Srbije i Ukrajine. Oko 80% studenata dobije neku vrstu finansijske podrške da završi studije i stekne diplomu u oblasti svog interesovanja. O ovim i drugim mogućnostima podrške i profesionalnog usavršavanja na CEU-u, kao i procesu prijave, tim Akademskog savetovanja Beogradske otvorene škole razgovarao je sa zainteresovanim učenicima u Beogradu, Kragujevcu i Novom Pazaru. 

Ceo tekst na BOŠ sajtu ovde