Pomeranja roka konferencije

Zbog mera vanrednog stanja a povodom pandemije Covid19, Visoka škola za komunikacije otkazuje najavljenu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Mediji, komunikacije i kulturne promene” akoja je bila zakazana za 28. i 29. maj ove godine.

Vreme održavanja konferencije i novi termin biće usaglašen sa mogućnostima i blagovrmeno objavljen i dostavljen autorima.

Zahvaljujemo se na poverenju i razumevanju.

Visoka škola za komunikacije, Beograd