Kategorizacija časopisa 2019

Donosimo link ka stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na kojoj je objavljen spisak svih kategorizovanih naučnih časopisa po godinama. Na ovoj strani možete preuzeti godišnje kategorizacije i proveriti statuse naučnih časopisa u Srbiji po godinama.

CEU promo sesije

Kako se rok za prijave na Centralno-evropski univerzitet približava, BOŠ tim je organizovao tri lokalne prezentacije za studente i učenike srednjih škola u Beogradu, Kraguejvcu i Novom Pazaru o dostupnim programima i stipendijama. Centralno-evropski univerzitet (CEU) priprema niz novina za Ceo tekst …

Erasmus pozivi 2020

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2020. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa. Institucije iz Srbije mogu punopravno da učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, Ceo tekst …