Zahtevi za izmenu Zakona

Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) traže izmenu Zakona o visokom obrazovanju ili donošenje novog zakona, jer, kako se navodi, “smanjuje dostignute standarde autonomije”. “To je posebno vidljivo u Ceo tekst …

Predatorski časopisi i hakovane strane

Postojanje “predatorskih” časopisa je postalo aktuelna tema, kako u naučno istraživačkoj zajednici Srbije, tako i u svetu. Predatorski časopisi Ukazujemo istraživačima na značaj informisanja o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada u istom. Za predatorske Ceo tekst …