Predatorski časopisi i hakovane strane

Postojanje “predatorskih” časopisa je postalo aktuelna tema, kako u naučno istraživačkoj zajednici Srbije, tako i u svetu. Predatorski časopisi Ukazujemo istraživačima na značaj informisanja o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada u istom. Za predatorske Ceo tekst …