Header Image - Humanistika Online

Category Archives

One Article

CG: Sredstva za nauku

by admin 0 Comments
CG: Sredstva za nauku

Ministarstvo prosvjete Crne Gore potpisalo je ugovore o dodjeli sedam grantova ustanovama visokog obrazovanja čija je ukupna vrijednost 314 hiljada evra. Ministar prosvjete Damir Šehović naveo je da je riječ o drugoj fazi projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” koji se relizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, čija je ukupna vrijednost projekta 700 hiljada evra. On je podsjetio da je prva faza završena u aprilu kada su potpisani slični ugovori i dodijeljeno oko 400 hiljada evra. Cilj projekta je da finansijski pomogne sistem visokog