CEU promo sesije

Kako se rok za prijave na Centralno-evropski univerzitet približava, BOŠ tim je organizovao tri lokalne prezentacije za studente i učenike srednjih škola u Beogradu, Kraguejvcu i Novom Pazaru o dostupnim programima i stipendijama. Centralno-evropski univerzitet (CEU) priprema niz novina za Ceo tekst …

CG: Sredstva za nauku

Ministarstvo prosvjete Crne Gore potpisalo je ugovore o dodjeli sedam grantova ustanovama visokog obrazovanja čija je ukupna vrijednost 314 hiljada evra. Ministar prosvjete Damir Šehović naveo je da je riječ o drugoj fazi projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije Ceo tekst …