Kategorije naučnih časopisa

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja objavili je na svojoj veb stranici listu kategorizovanih naučnih časopisa za 2016. godinu. Takođe, Ministarstvo je pozvalo sve redakcije naučnih časopisa na uredno dostavljanje primeraka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije radi bibliometrijske analize Ceo tekst …

Zahtevi za izmenu Zakona

Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) traže izmenu Zakona o visokom obrazovanju ili donošenje novog zakona, jer, kako se navodi, “smanjuje dostignute standarde autonomije”. “To je posebno vidljivo u Ceo tekst …