Ciljevi

Humanistika u svom radu nastoji da na efikasan i održiv način ostvaruje ciljeve u oblasti naučne publicistike i to:

 • Primena najviših standarda u produkciji naučne periodike, kako u štampanom tako i u elektronskom izdanju.
 • Poštovanje normativa, kriterijuma i standarda za naučne časopise propisanih od strane referentnih nacionalnih institucija i državnih organa.
 • Promocija stvaralačkih i naučnih sloboda u stvaranje mogućnosti za razvoj naučne misli i naučnog rada, posebno kroz podsticaj razvoju naučnog podmlatka u predmetnim naučnim oblastima.
 • Okupljanje kompetentnih i referentnih domaćih i stranih naučnih radnika u organe časopisa – Redakciju, Savet i recenzente časopisa.
 • Razvoj rubrika časopisa tokom prve dve godine izlaženja a u zavisnosti od interesovanja naučne zajednice autora i čitalaca časopisa.
 • Prisustvo u većem broju indeksnih baza koje će obezbediti što je moguće bolji citatni indeks kao i što bolju propulziju objavljenih radova u domaću i globalnu naučnu zajednicu.
 • Otvorenost za alternativne oblike rada kao što su izdavanje posebnih tematskih brojeva i organizacija naučnih konferencija i skupova (naučni kampovi, letnje i zimske škole i sl.) i razvoj izdavačke delatnosti.
 • Izlaženje u štampanoj formi i istovremeni razvoj elektronskog izdanja.
 • Višejezičnost izdanja.
 • Povećanje frekvencije izlaženja u kontinuiranom rastu do četiri puta godišnje.
 • Primena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i softverskih rešenja u komunikaciji i diseminaciji proizvoda.