Misija

Humanistika ostvaruje kontinuiran napredak i rast u organizacionim i uređivačkim performansama. Broj saradnika se povećava, kvalitet radova se unapređuje poštovanjem metodoloških standarda. Tematski opus se obogaćuje u skladu sa potrebama i volumenom istraživanja u naučnim oblastima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Urednici oblasti odgovorno uređuju tematske segmente, recenzenti primenjuju standarde double blind peer preview recenziranja što doprinosi stalnom poboljšanju kvaliteta prispelih radova. Sekretarijat dosledno i uredno vodi administraciju časopisa prvenstveno kroz urednu i potpunu primenu kapaciteta softvera Asistent, knjige recenzija i registra recenzenata. Redakcija se sastaje u redovnim tromesečnim terminima a Savet časopisa jednom godišnje. Redakcija prati, sinhronizuje i koordinira svoj rad i prati tekući produkciju u zemlji i svetu u naučnom polju društveno-humanističkih nauka. Humanistika se učlanjuje u domaće i međunarodne saveze, asocijacije, grupacije i klastere sličnih časopisa. Unapređuje se promotivna aktivnost u cilju boljeg dosega do ciljnih grupa. Finansiranje aktovnosti je stabilno i funkcioniše na troškovnim principima.