Linkovi

Sajtovi u servisi u Srbiji

Narodna biblioteka Srbije

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” Beograd

KoBSON Konzorcijum biblioteka Srbije

CEON Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

ASEESTANT – Portal za naučne časopise

SCI – Srpski citatni index

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Kategorizacija naučnih časopisa 2006. do 2016.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Centar za promociju nauke

AMRES – Akademska mreža Srbije

 

Sajtovi i servisi u inostranstvu

AcademLink – Naučne vesti za balkanske akademce

ECREA – Evropska organizacija istraživača medija i obrazovanja, Holandija

IAMCR – Međunarodna asocijacija istraživača medija i komunikacija