Redakcija časopisa

Dr Vladimir Kolarić (Beograd, Srbija), Dr Milorad Đurić (Novi Sad, Srbija), Dr Andrijana Rabrenović (Bijelo Polje, Crna Gora), MA Jelena Đurović (Beograd, Srbija)

 

Glavni i odgovorni urednik

Dr Boban Tomić

 

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

Dr Vladimir Kolarić

 

Sekretar Redakcije

MA Jelena Đurović

 

Prevodioci

MA Goran Totović (Engleski jezik), MA Lazar Miković (Nemački jezik), Tomislava Zagorac Stanišić (Francuski jezik), Milena Matić (Ruski jezik)

 

Lektor/korektor

Julija Lazić

 

Časopis izlazi šestomesečno u martu i septembru svake godine.

 

Štampano izdanje štampa štamparija

ŠPRINT, Beograd

 

Tiraž štampanog izdanja

500 primeraka

 

Stavovi, mišljenja i ocene izneti u radovima ne predstavljaju obavezno stavove, mišljenja i ocene Redakcije, niti Izdavača časopisa, niti institucija kojima autori pripadaju, već predstavljaju isključivo stavove, mišljenja i ocene samih autora kao pojedinaca.