Uslovi korišćenja

Veb sajt časopisa Humanistika je osnovni kanal online komunikacije koji je namenjen što boljem i efikasnijem prisustvu Humanistike na mreži i u opštoj javnosti. Korišćenjem i preuzimanjem materijala sa sajta, posetioci prihvataju u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su opisani u ovom tekstu. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila nemojte koristiti ovaj sajt i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa sajta Humanistike.

Ograničenja

Sadržaji ovog veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Visoke škole za komunikacije. Sadržaji ovoj sajta su licencirani prema odredbama Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseDelovi ili sadržaji sajta, kao i svih radova objavljenih u časopisu, mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja redakcije Humanistike ali uz navođenje autora i izvora. U svim drugim slučajevima neophodno je tražiti dozvolu izdavača.

Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom sajtu zaštićena su imena, odnosno žigovi i ne mogu biti korišćeni na drugim veb sajtovima bez pisanog odobrenja. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Humanistike ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja.

Odricanje prava

Svi sadržaji i informacije na ovom sajtu predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri sa ciljem da se javnost što potpunije i kvalitetnije obavesti o radu Humanistike. Međutim, posetilac koji želi da stupi u poslovan odnos sa časopisom ili koristi neki od proizvoda ili usluga časopisa, ne treba da se osloni samo na informacije sa ovog sajta već treba da uputi direktan upit odgovarajućoj službi časopisa. Časopis ne pruža bilo kakve garancije putem ovog internet sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovorna za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog internet sajta. Informacije na ovom sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja. Zbog svega toga važno je da se poslovni ili svaki drugi pravno obavezujući odnos sa Humanistikom zasnuje u direktnoj komunikaciji sa Redakcijom.

Linkovi

Škola ne preuzima odgovornost za materijale koje su izradila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana ovog sajta. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Škola na bilo koji način sponzoriše ili je povezana sa organizacijama koje su odgovorne za ažuriranje pometunih veb sajtova ili strana.

Promena pravila

Škola zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili koriguje ova pravila , kao i delove naznačene pod “privatnost” i “copyright”.

Nadležnost

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih  Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. Škola zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

Sve fotografije i ilustracije na ovom sajtu su pod licencom pixabay.com ili VŠK, ukoliko nije drugačije naznačeno.

 

 

Creative Commons Attribution 4.0 International License