Vizija

Humanistika je jedan od vodećih naučnih časopisa u polju društveno-humanističkih nauka, objavljuje naučne radove domaćih i međunarodnih istraživača, doprinosi razvoju naučne misli, naučne prakse i razvoju naučnog podmlatka, koristeći se najnovijim, globalno prepoznatim i priznatim, metodološkim praksama i standardima. Humanistika, rezultatima svog rada, ostvaruje značajno prisustvo u domaćim i međunarodnim indeksnim bazama i postiže značajan citatni indeks. Humanistika okuplja domaće i strane autore, urednike, članove uprave i recenzente koji poseduju reference, priznato iskustvo i rezultate naučnog rada. Humanistika na neprofitnoj osnovi uspešno realizuje svoje ciljeve i ostvaruje dugoročnu organizacionu, materijalnu i finansijsku održivost.