Novi Pravilnik o istraživačima

Ministarstvo prosvete izmenilo je Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada, na osnovu kojeg će istraživači biti birani u zvanja, izjavio je Nikola Tanić, pomoćnik ministra prosvete za nauku.On kaže da su uvažene sve primedbe naučne zajednice, čak i one koje nisu bile dostavljene pismeno, a jesu kružile u javnosti. Ovaj pravilnik sada će biti mnogo povoljniji za istraživače, sa blažim kriterijumima čak i u odnosu na dokument iz 2008. godine.

Dodaje da su uvažene primedbe Zajednice instituta Srbije, Konferencije univerziteta Srbije, posebno društveno-humanističkih nauka, kao i zamerke istraživača iz nacionalnih disciplina.Kako Tanić najavljuje, biće gotova i baza istraživača koja je takođe izazvala velike polemike u javnosti. Iako se spominjao broj od 18.000 naučnika, od kojih je čak 6.000 novih, mahom sa privatnih fakulteta i naučnih centara, Tanić kaže da će i ovde biti iznenađenja, jer istraživača neće biti mnogo više nego do sada, a to je oko 12.000.