Nova bibliometrija časopisa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je realizaciju programske aktivnosti – Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU u 2016. godini.

Ministarstvo je pozvalo sva uredništva naučnih časopsa da u svom interesu dostavljaju sveske (u elektronskoj i štampanoj formi) u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije kako bi se omogućila izrada bibliometrijskog izveštaja.

Rezultati izveštaja biće ključni pokazatelj kvaliteta i kategorizacije naučnih časopisa.