CfP: Alternativa u medijima

Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Preliminarni poziv za prijavu na konferenciju

25. maj 2018, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Alternativni mediji kaoodgovor namedijski populizam, senzacionalizam i lažne vesti

Živimo u vremenu „cunamija informacija“, u kojem – kao nikada pre – imamo mnoštvo različitih medija, čiji se broj uvećava eksponencijalnom progresijom. Da li se– istovremeno i proporicionalno broju medija – uvećava i informisanost publike? Ili, upravo suprotno, dolazi do značajno veće dezinformisanosti čitalaca/slušalaca/gledalaca? Kako je moguće razlikovati relevantne od irelevantnih izvora informisanja? Svesno proizvođenje lažnih vesti od ozbiljnih news medija? Da li je odgovor u obrazovanju za medijsku pismenost? Da li su se komercijalni mediji sveli na industriju reklama i da li je novinarstvo uglavnom „prognano“ iz njih? Kako obezbediti nezavisnu uređivačku politiku javnih medijskih servisa?

Da li su alternativni mediji – poput medija civilnog društva, odnosno medija zajednice – ta terra nova u kojoj novinari kojima je stalo do poštovanja kodeksa profesije mogu da nađu spas, zajedno sa svojom publikom? I, ukoliko jeste, kako pronaći način za podizanje svesti da su mediji i građani upućeni jedni na druge kao prirodni saveznici u borbi za slobodu govora, kao jedno od fundamentalnih ljudskih prava i jedan od temelja demokratije?

I, konačno, koji su sve alternativni medijski putevi kojima je moguće suprotstaviti se bujanju senzacionalizma, tabloidizacije, lažnih vesti, populizma, kao instrumenata koji nesumnjivo doprinose urušavanju demokratskih vrednosti, ne samo na postjugoslovenskom prostoru, već i globalno.

Sve u svemu, na šestoj konferenciji u okviru projekta „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“ tretiraćemo veoma aktuelnu problematiku verodostojnosti medija.

Predlozi koji uključuju sledeće teme, posebno su dobrodošli:

Povratak govora mržnje na javnu scenu

Medijski populizam

Senzacionalizam i tabloidizacija medija

Lažne vesti

Alternativni mediji

Mediji civilnog društva

Medijska pismenost

Nacionalistički populizam

Masovni zločini i sećanja

Izbeglička kriza

Religije, mediji i populizam

Mediji, populizam i tranziciona pravda
Inicijativa za REKOM i kultura sećanja

Trauma i transgeneracijska sećanja

Pozivamo predloge iz sledećih naučnih disciplina:

Medijske studije, Komunikologija,Istorija, Antropologija, Sociologija, Psihologija, Religijske studije, Kulturne studije, Studije roda, Studije o sećanju, Studije konflikta, Studije nasleđa, Studije o traumi.

Proces apliciranja

Krajnji rok za slanje sažetaka radova je 1. april 2018. godine. Radove slati na adresu: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs.

Predviđeno je da bude objavljen elektronski zbornik koji će uključivati recenzirane radove sa konferencije.Radni jezici su BHCS i engleski.

Kotizacija za učešće na konferencij iznosi 30 evra. Ručak tokom konferencije i kafa tokom pauza biće obezbeđeni od strane organizatora. Učesnici sami snose troškove puta i smeštaja.

Naučni odbor

Dubravka ValićNedeljković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dinko Gruhonjić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka, Beograd

Srđan Sremac, Vrije Universiteit Amsterdam