Radovi iz regiona

Kao mlada Redakcija ohrabrujemo i podstičemo istraživače i autore radova iz regiona da se uključe u rad Humanistike i da objavljuju svoje radove kod nas. Svetska nauka ne poznaje granice država, naroda i jezika a naučna misao i delatnost su nesputane i kreativne snage čovečanstva.

Autori radova, kao i saradnici iz zemalja bivše SFR Jugoslavije iz BHSM jezičkog područja mogu svoje radove objavljivati na maternjem jeziku ali i na jednom od svetskih jezika. Važno je da jezički izraz bude unutar standardizovanog književnog jezika, to jest jezički i gramatički korektan.

Ostala detaljnija uputstva pogledajte na stranama gde se nalaze upute autorima.