Konferencija na Viskom-u

Visoka škola za komunikacije najavljuje prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, koja če se održati 28. i 29. maja 2020. godine u Beogradu. Tema konferencije je “Mediji, komunikacije i kulturne promene” a poziv sa autorskim uputstvima nalazise u prilogu na linku.

Konferencija će okupiti naučne i akademske eksperte, profesionalce iz medija, donosioce odluka, NGO, umetnike, kreativne stvaraoce i studente, koji dolaze iz različitih sektora medija, komunikacija i kulture.

Preuzmite Poziv za učešće ovde!