Finansiranje

Izlaženje časopisa Humanistika, kao i objavljivanje svih ostalih izdanja i ukupno poslovanje izdavača neprofitnog su karaktera.

Ekonomsko poslovanje i finansiranje svih naših aktivnosti zasnivaju se na troškovnom principu, to jest na bazi podmirenja stvarnih troškova, bez prava i mogućnosti da izdavač za sebe pribavi profit, dividendu ili bilo koju drugu (ne-troškovnu) naknadu.

Časopis Humanistika (elektronsko izdanje) svojim čitaocima ne naplaćuje pristup i korišćenje sadržaja.

Časopis Humanistika (štampano izdanje) prodaje se po ceni zasnovanoj na podmirenju troškova.

Časopis Humanistika ne naplaćuje svojim autorima nikakve naknade, niti druge vrste troškova ili učešća u priređivanju, recenziranju i objavljivanju njihovih radova.

Časopis Humanistika se finansira zahvaljujući prihodima od članarine, prodaje izdanja, subvencijama javnih institucija, privatnih donatora, kao i međunarodnih i domaćih fondova za kulturu i nauku.

Ukoliko želite da pomognete rad i izlaženje Humanistike to možete učiniti sklapanjem ugovora o donaciji sa nama i uplatom novca na naše tekuće račune.

Vašu donaciju možete izvršiti i pomoću neke od on line platformi za donatorska plaćanja.

Podaci za uplate:

Visoka škola za komunikacije

Andre Nikolića 29

11000 Beograd

Tekući račun: 190-16320-12

Svrha uplate: Donacija za časopis Humanistika

 

Hvala!