Postupak recenziranja

Proces rezenziranja je dvosmerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna recenzetna za svaki pojedinačni rad (Double Blind Review). Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je recenzent njihovog rada. Anonimnost u pristupu je veoma važan preduslov za obezbeđivanje visokog stepena autonomije i objektivnosti recenzenata.

Pročitajte Uputstvo recenzentima.