Pretplata

Pretplatom na časopis Humanistika pomažete da naš časopis izlazi i redovno objavljuje radove autora. Pretplata i donacije su jedini izvori finansiranja časopisa.

Godišnja pretplata za četiri broja časopisa iznosi 3.000,00 dinara + troškovi poštarine za svako slanje časopisa.

Cena za inostranstvo je ista s tim da su troškovi poštarine promenljivi u zavisnosti od odredišta primaoca.

Procedura pretplate za pravna i fizička lica je ista.

Pretplatu možete izvršiti popunjavanjem priložnog elektronskog obrasca posle čega ćemo Vam izdati profakturu za uplatu novca na naš tekući račun.

Narudžbenica pretplate za časopis Humanistika

Ovim neopozivo naručujem naznačeni broj pretplata časopisa Humanistika po ceni od 3.000,00 dinara za četiri broja godišnje, koje želim da primam na naznačenu adresu. Uplatu ću izvršiti po prijemu profakture.