Header Image - Humanistika Online

Category Archives

4 Articles

Podrška inovacijama nauke i privrede

by admin
Podrška inovacijama nauke i privrede

Četrnaest inovativnih projekata u Srbiji dobilo je finansijsku podršku Evropske unije u okviru Programa saradnje nauke i privrede, objavio je danas Fond zа inovаcionu delаtnost, koji sprovodi ovaj program. Projekti, koje su u okviru javnog poziva podneli konzorcijumi sačinjenih od privatnih mikro, malih i srednjih preduzeća, i javnih naučnoistraživačkih organizacija registrovanih u Srbiji, prošli su evaluaciju nezavisne međunarodne ekspertske komisije Fonda  i dodeljeno im je finansiranje od ukupno 3 miliona evra.